TRIGLAV THE ROCK

TRIGLAV THE ROCK

DP Design je pri ustvarjanju tega dogodka s strani EXTREMA sodeloval s tiskom promocijskega materiala kot so na primer transparent okoli odra na katerem se je tekmovanje odvijalo, info table s podatki plezanja in sponzorji dogodka. izdelal pa je tudi tablo z zaščitnim znakom Zavarovalnice Triglav, ki je visel z ogrodja odra.